підготовка до іспитів

Підготовка до іспитів

В нашому мовному центрі вас підготують до таких іспитів:

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання спрямоване на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до вищих навчальних закладів. Підготовка проводиться згідно вимог Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у 2014-2015, опублікованою Міністерством освіти та науки України.

http://testportal.gov.ua/prepare_eng/

http://testportal.gov.ua/prepare_eng/

КЕТ – Key English Test (KET) є найнижчим рівнем загального екзамену з англійської мови в діапазоні кембриджських екзаменів. Він оцінює Ваші вміння спілкуватися англійською на базовому рівні у побутових ситуаціях. Рівень кваліфікації: елементарний = А2 за шкалою «Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою» (CEFR).

http://www.britishcouncil.org.ua/exam/cambridge/which/general

http://www.britishcouncil.org.ua/exam/cambridge/which/general

РЕТ – Preliminary English Test (PET). Цей екзамен оцінює Ваше вміння спілкуватися англійською у практичних щоденних ситуаціях. Він надасть Вам гарну основу для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Рівень кваліфікації: середній = В1 за шкалою «Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою» (CEFR).

http://www.britishcouncil.org.ua/exam/cambridge/which/general

http://www.britishcouncil.org.ua/exam/cambridge/which/general

FCE – First Certificate in English (FCE). Цей загальний екзамен підтверджує, що Ви можете розмовляти і писати англійською на рівні, достатньому для того, щоб працювати або навчатися в англомовному середовищі. Рівень кваліфікації: вище середнього = В2 за шкалою «Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою»  (CEFR).

http://www.britishcouncil.org.ua/exam/cambridge/which/general

http://www.britishcouncil.org.ua/exam/cambridge/which/general

IELTS – International English Language Testing System, найпопулярніший у світі екзамен з англійської мови. Більш ніж 2 мільйони осіб складають його щороку. Успішне складання IELTS відкриває перед Вами нові можливості для проживання, навчання та роботи в будь-якому куточку планети.

TOEFL – Test of English as Foreign Language, необхідний іспит для більшості абітурієнтів, які мають намір навчатися в англомовних ВНЗ, а також для всіх, хто збирається стажуватися або працювати за кордоном. Атестація TOEFL визнається в більш ніж 6000 вищих навчальних закладах у 130 країнах світу, що робить її найпопулярнішим міжнародним іспитом з англійської мови у світі.

DELF та DALF – DELF (Диплом про вивчення французької мови) та DALF (Диплом про поглиблене вивчення французької мови) були засновані в 1985 році Міністерством національної освіти і є на сьогоднішній день базовими документами, що підтверджують знання французької мови в тих випадках, коли це необхідно для досягнення особистих чи професіональних цілей, для навчання в середніх або вищих навчальних закладах.

GOETHE-Zertifikat  – це іспит з німецької мови для молоді та дорослих.   Він свідчить про самостійне володінні німецькою мовою, яке відповідає одному з шести рівнів (від А1 до С2) за шестирівневою шкалою «Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою».

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/ruindex.htm

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/ruindex.htm

Карта поляка – Необхідно пам’ятати, що для отримання Карти Поляка володіння польською мовою на початковому рівні є обов’язковою умовою.

http://kartapolaka.org.ua/

http://kartapolaka.org.ua/