Англ. в групах для дорослих

Регулярність формування груп: кожні два-три тижні. Ваш рівень визначиє наш викладач, який проводить комплексне тестування знань з іноземної мови.

Групи формуються за віком та рівнем знань.

ПЕРЕВАГИ групової форми навчання в НАШОМУ мовному центрі:

  • Навчання у групі забезпечує систематичність та ґрунтовність отриманих знань, оскільки підготовка студентів здійснюється згідно одного з шести рівнів (А1, А2, В1, В2, С1, С2) за шестирівневою шкалою «Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою».
  • Кількість осіб у групі – до 7, що дає можливість кожному учаснику групи повноцінно засвоювати матеріал та відпрацьовувати навички говоріння та слухання у різноманітних ситуаціях, адже саме група — це природне середовище для розвитку комунікативних навичок говоріння та слухання.
  • Завдяки використанню аутентичних навчальних посібників британських видавництв, мультимедійних засобів, комунікативній спрямованості заняття та використанню інтерактивних методик навчання у групі допомагає легше і якісніше засвоювати матеріал.
  • Заняття проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей студента, групи формуються зі студентів одного рівня за результатами співбесіди та тестування.
  • Навчання в групі підтримує високий рівень мотивації.

Тривалість курсу: 50 занять.

Вартість підручника оплачується окремо.

Сертифікат нашого центру: за результатами комплексного фінального теcтування студент отримує сертифікат, в якому зазначено назву курсу, рівень мови та кількість годин навчання.

Сертифікат міжнародного рівня: кожен студент має можливість на базі нашого центру скласти міжнародний іспит з англійської мови Cambridge English Exam, що підтверджує рівень володіння мовою згідно CEFR (Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою).